Trylogia Henryka Sienkiewicza

  • Cykl powieści poświęconych konfliktom w XVII wieku.
  • „Ogniem i mieczem” – walki polsko-krzyżackie.
  • „Potop” – najazd Szwedów na Polskę (1655).
  • „Pan Wołodyjowski” – wojna z Turcją.