Wybrana bibliografia związana z renesansem

Warto wiedzieć więcej, dlatego zainteresowanym proponujemy odwiedziny w bibliotece, by poznać interesujące zagadnienia związane z epoką:

 1. Banaś-Korniak, Wokół terenów Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie, Katowice 2016.
 2. Błoński J. (red.),  Jan Kochanowski. Interpretacje, Krakow 1989.
 3. Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia. Warszawa 1991.
 4. Głombinowska Z., Odprawa posłów greckich, [w:] J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Dramat polski. Interpretacje, Gdańsk 2001\.
 5. Karpiński A., Renesans, Warszawa 2007.
 6. Klaniczay T., Renesans. Manieryzm. Barok, Warszawa 1986.
 7. Michałowska T. (red.), Słownik literatury staropolskiej, Wrocław 2002.
 8. Mrowcewicz K., Czemu wolność mamy? Antynomie wolności  w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Warszawa 2001.
 9. Pelc J., Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1995.
 10. Pelc j., Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001.
 11. Sokolski J., Lipa, Chiron i labirynt. Esej o fraszkach, Wrocław 1998.
 12. Ullmann W., Średniowiecznej  korzenie renesansowego humanizmu, Łódź 1985.
 13. Wilczek P., Literatura polskiego renesansu, Katowice 2005.