Polskie

Kto mówi źle o swojej żonie, ten sam siebie zniesławia.