Polskie

Żona jak mięta: im mocniej się ją mnie, tym więcej pachnie.