Polykso [mitologia]

  • [1]
  • Piastunka królowej Hypsipyle.
  • Za jej radą Hypsipyle po rzezi mężczyzn na Lemnos przyjęła na wyspie Argonautów.

  • [2]
  • Żona Tlepolemosa, syna Heraklesa.
  • Tlepolemos poległ pod Troją jako dowódca oddziału Rodyjczyków.
  • Polykso zaniewidziała wówczas Helenę, uważając że to ona była przyczyną wszelkiego zła.
  • Wg jednej z wersji doprowadziła Helenę do samobójstwa nasławszy na nią swe służebnice przebrane za erynie – boginie zemsty.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.