Polymestor [mitologia]

  • Król Traków, mąż Iliony.
  • Przed rozpoczęciem wojny trojańskiej, na prośbę Priama, zaopiekował sie jego najmłodszym synem – Polydorosem.
  • Wraz z chłopcem otrzymał na przechowanie skarb.
  • Aby go zagarnąć usiłował zabić chłopca, lecz przez pomyłkę zgładził własnego syna – Dejpylosa.
  • Iliona z zemsty zamordowała męża.
  • Wg innej wersji Polymestor zabił prawdziwego Polydorosa i przywłaszczył sobie jego skarb.
  • Hekabe z zemsty za śmierć syna wyłupiła mu oczy.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.