Pomaleńku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pomaleńku przysłówek Posuwał się pomaleńku.