Po ludzku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po ludzku przysłówek Postąpił z nimi po ludzku.