Pomału [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pomału przysłówek Prace posuwały się pomału.