Po naszemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po naszemu przysłówek Zróbmy to po naszemu.