Po nowemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po nowemu przysłówek Wszystko robił po nowemu.