Po pierwsze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po pierwsze przysłówek Po pierwsze: nie szkodzić!.