Po porządku [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po porządku przysłówek Opowiedz po porządku.