Po prostu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po prostu przysłówek Ta dziewczyna po prostu jest najlepsza.