Pomnik Katyński w Górach Świętokrzyskich

Pamięci oficerów pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” wiosną 1940 roku poświęcony został pomnik, postawiony w 1999 roku,  tuż przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i na św. Krzyż (Huta Szklana). Ma kształt dużej, okrągłej podstawy, na niej umieszczono tablice z napisami w języku polskim oraz rosyjskim, niemieckim, angielskim i francuskim, a także płaskorzeźbą przedstawiającą Matkę Boską Katyńską. Na tej podstawie górują trzy krzyże  z napisami Katyń, Charków, Miednoje.