Broncel Zdzisław

Zdzisław Broncel

(Inna forma nazwiska Broncell)

Pseudonimy literackie: Z.B.; Z.Br; zb; Żeglarz

(14 kwietnia 1909 – 7 grudnia 1998, Londyn)

Krytyk, poeta, publicysta rodowodzie szwedzkim (ojciec).

Warszawiak, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia polska) oraz Wyższej Szkoły Dziennikarskiej.

Debiut  w 1928 wierszami pt. „Noc” i „Przebudzenie”, które ukazały się w czasopiśmie „Iskry” (nr 38), w którym drukował swe wiersze do 1933 roku.

Redaktor wydania „Ruch Akademickie” (1932).

Współpracował z pismami:

 • „Rodzina Polska” (1930- 1935),
 • „ABC” (1934-1936),
 • „Prosto z mostu” (1935-1036),
 • „Zwierciadło” (1937-1038),
 • „Kroniką Polski i Świata” (1938-1939),
 •  „W drodze”  (1943-1945, wydawanym w Jerozolimie),
 • „Ku wolnej Polsce” (1942),
 • „Kurier Polski w Bagdadzie” (1943),
 • „Gazeta Polska” (Jerozolima, 1943-44),
 • „Orzeł Biały” (1943-44).

W pierwszych dniach wojny 1939 pracował w dziale filmowym Ministerstwa Informacji, po klęsce wrześniowej zamieszkał w Wilnie. Tam  współpracował z Teatrem Polskim, wiersze drukował „Kurierze Wileńskim” (1939-1940).

Trafił do łagrów rosyjskich na Uralu, następnie wstąpił do Armii Polskiej (1942) i znalazł się z nią na Bliskim Wschodzie, pracował wówczas Centrum Informacji i w Radiu.

Od 1947  roku mieszkał w Wielkiej Brytanii. Współpracował  z czasopismami emigracyjnymi, m.in.

 • „Poradnikiem Kulturalno-Oświatowym” (Londyn, 1952-1955),
 • „Wiadomościami” (1952- 1973),
 • „Dodatkiem Tygodniowym Ostatnich Wiadomości” (Mannheim, 1954-1955),
 • „Kulturą” paryską (1953-1959),
 • „Tygodnikiem Polskim” (Londyn 1973, 1982-84),
 • Sekcją polską radia BBC.

Wielokrotnie nagradzany, był też Klubu Piątego Koła.

Twórczość wybrana:

 • „Sonety uralskie” 1941.
 • „Laska nocy. Poezje” 1943,
 • „Nowoczesne metody nauczania języków nowożytnych” 1951,
 • „Żywe słowo w pracy oświatowej” 1951,
 • „Matka i syn” 1989,
 • „My z niego wszyscy” 1989.