Taneczny krokiem?

W nasze szkole ładnie obeszliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości.