Pomnik Katyński w Kielcach

Na cmentarzu Partyzanckim w Kielcach, tuż przy wejściu, przy głównej alejce, po lewej stronie  usytuowany jest Pomnik Katyński,  symboliczny grób pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Powstał 28 października 1990 roku (wcześniej nie było to możliwe), ufundowany przez środowiska kombatanckie żołnierzy AK, a z inicjatywy członków Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego rozbudowano go, dodając (w 1996 roku) dwie tablice z czarnego granitu z wyrytymi 184 nazwiskami pomordowanych osób związanych z Kielcami i Kielecczyzną.

Dodano też płaskorzeźbę Matki Boskiej Katyńskiej odlaną z brązu, autorstwa artysty rzeźbiarza Stefana Maja.

  

Projekt rozbudowy pomnika wykonał Henryk Dłużewski.

Budowę sfinansowano ze składek społecznych.

Pomnik stał się miejscem spotkań Rodzin Katyńskich oraz członków Związku Sybiraków, w rocznice zbrodni.