Symboliczna mogiła poświęcona Polakom pomordowanym w latach 1939-1980 w Kielcach

Na Cmentarzu Partyzanckim, przy ulicy Ściegiennego w Kielcach, z inicjatywy społeczeństwa powstała symboliczna mogiła ku czci Polaków pomordowanych w latach 1939-1980. Poświęcono ją pomordowanym i prześladowanym w latach 1939 – 1980, którzy zginęli z rąk  hitlerowców, stalinowców i rodzimych oprawców.

Jest to prosta mogiła z tabliczką uwieczniającą 12  osób związanych z Kielcami i regionem. Są tu nazwiska np.  zamordowanego na Karczówce księdza Ziółkowskiego, prześladowanego biskupa Czesława Kaczmarka, dowódcy kieleckiego Korpusu AK  Wojciecha Borzobohatego, pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, dowódcy partyzanckiego oddziału „Wybranieckich” i innych.