Pomnik żołnierzy różnych narodowości poległych w I wojnie światowej na Cmentarzu Komunalnym (I) w Kielcach

I wojna światowa to kataklizm XX wieku, nazywany też  „Wielką Wojną. Trwała od  od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918. Pochłonęła 14 milionów ludzi, spowodowała szereg zmian na mapie Europy, przyczyniła się do wybuchu rewolucji lutowej i październikowej w Rosji. Była też poligonem technicznym , gdzie doszło do konfrontacji dziewiętnastowiecznej techniki z dwudziestowieczną strategią i myślą wojskową.Wielka Wojna zakończyła niejako hegemonię Starej Europy, coraz większego znaczenia nabrały Stany Zjednoczone i powstały w 1922 roku ZSRR.

Pamięci ofiar I wojny światowej postawiono pomnik na Cmentarzu Komunalnym (I) w Kielcach. Wcześniej (przed 1968 rokiem była to  nekropolia parafii ewangelicko-augsburskiej) Cmentarz zajmuje  ponad hektar powierzchni i otrzymał nazwę  Cmentarz Komunalny I.

W centralnej części cmentarza, w pobliżu głównej alei stoi pomnik żołnierzy różnych narodowości poległych podczas I wojny światowej. Jest to wysoki monument z czerwonego piaskowca z wyrytym napisem:

Żołnierzom różnych narodowości

poległym w czasie I wojny Światowej

1914-1918