Patriotyzm

Patriotyzm, postawa szacunku, miłości i poświęcenia własnej ojczyźnie, gotowość ponoszenia za nią ofiar i obrony.

 1. J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
 2. J. Kochanowski, Pieśni ( „O cnocie”, „O spustoszeniu Podola”, „O dobrej sławie”).
 3. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 4. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 5. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 6. A. Mickiewicz, „Śmierć pułkownika”.
 7. A. Mickiewicz, „Reduta Ordona”.
 8. J. Słowacki, „Sowiński w okopach Woli”.
 9. J. Słowacki, „W okopach Woli”.
 10. J. Słowacki, „Testament mój”.
 11. I. Krasicki, „Hymn do miłości ojczyzny”.
 12. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 13. S. Żeromski, „Rozdziobią nas kruki, wrony”.
 14. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 15. S. Żeromski, „Syzyfowe prace”.
 16. H. Sienkiewicz, „Latarnik”.
 17. H. Sienkiewicz, „Sachem”.
 18. E. Orzeszkowa, Gloria victis”.
 19. M. Wańkowicz, „Szkice spod Monte Cassino”.
 20. W. Gombrowicz, „Trans-Atlantyk”.
 21. K. Kamil Baczyński, „Elegia o chłopcu polskim”.