Pomnik Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Kielcach

Miejsc kaźni hitlerowskiej w Kielcach jest kilka. Na Cmentarzu Partyzanckim znajduje się pomnik dedykowany ofiarom obozów koncentracyjnych, więźniom pomordowanym i zmarłym w latach 1939-1945. Kamienna urna mieści prochy przywiezione z obozów koncentracyjnych na terenie kraju i zza granicy.

Pomnik składa się z części poziomej i pionowej, w górnej usytuowano  stylizowany żeliwny krzyż, pośrodku którego widnieje odwrócony trójkąt z literą „P”,  datą 1939-1945 uplecioną w drut kolczasty.

Treść napisu na głównym cokole pomnika:
Pomordowanym i zmarłym
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych
Kielczanie

Napis na podstawie płyty:
Tu złożone są prochy z krematoriów
                                                               hitlerowskich obozów koncentracyjnych