Pomnik ku czci Żydów w Skarżysku-Kamiennej

W 1987 roku z inicjatywy Komitetu Żydów Urodzonych w Skarżysku postawiono pomnik przy ulicy 1 Maja. Złożono w ten sposób cześć mieszkańcom miasta pochodzenia żydowskiego, ktorzy znaleźli się getcie, a później trafili do obozu koncentracyjnego i zostali zgładzeni.

Warto wiedzieć, że getto skarżyskie powstało w maju 1941 roku. Stłoczono w nim miejscową ludność żydowską, a także przesiedleńców  (np. Płocka). Razem na tym niewielkim terenie skupiono ponad 3 tysiące osób. Do likwidacji getta doszło w październiku 1942 roku, wówczas to wywieziono do Treblinki ponad 2,5 tysiąca Żydów, gdzie zostali zamordowani. Pozostała część  znalazła się w obozie pracy Hasag w Skarżysku.

Hasag  (Judenzwangsarbeitslager Hasag) to żydowski obóz pracy przymusowej  przy dawnej Państwowej Wytwórnia Amunicji (COP), gdzie pracownikami byli  obywatel pochodzenia żydowskiego, głównie Polacy, a trafiali tam także Żydzi pochodzący z Francji, Holandii, Niemiec, Węgier. Jako pierwsi w obozie tym pracowali mieszkańcy regionu świętokrzyskiego (Żydzi ze Skarżyska, Suchedniowa, Kielc, Bodzentyna, Chęcin). Obóz istniał w okresie 1942-1944 (niektóre źródła wskazują datę 1940-1944), a  ciężkie warunki pracy i życia w nim spowodowały śmierć ponad 35 tys. osób.