Pomnik „Na pamiątkę odzyskania dostępu do morza” w Skarżysku-Kamiennej

Na skwerze miejskim (Kolejarzy, wcześniej Kwiatkowskiego) w Skarżysku-Kamiennej stoi od 1933 roku pomnik ustawiony na pamiątkę odzyskania dostępu do morza. Był to rodzaj hołdu i uczczenia 15. rocznicy odzyskania niepodległości kraju (1918). Inicjatorami byli skarżyscy kolejarze, członkowie „Ligi morskiej i Kolonialnej”.

Skoro kolejarze – to wysoki bazaltowy pomnik z orłem postawiono  przy torach głównej magistrali kolejowej Gdańsk – Warszawa – Kraków, dla podkreślenia , że  sama magistrala  symbolizowała jedność odzyskanej ojczyzny od Pomorza po Tatry.

Obelisk poważnie ucierpiał w czasie wojny. Po wojnie pomnik posklejano i ustawiono na nowo. Jednak z biegiem lat popadał w coraz większą ruinę, stojąc zapomniany w chaszczach. W 2011 roku, decyzją władz,  zyskał nowe „życie” i nową lokalizację, postawiono nowy cokół i nowego orła. Ten oryginalny (uszkodzony) przeniesiono do Muzeum Orła Białego.