Pomnik powstańca 1863 roku

Na obrzeżu lasu, miedzy Łosienkiem a Rykoszynem, w województwie świętokrzyskim odwiedzić można mogiłę powstańca z roku 1863, żołnierza wojsk Mariana Langiewicza. W zasadzie jest pomnik wykonany z piaskowca, usytuowany na dość stromym zboczu górki, dlatego wykonano bezpieczne podejście do niego. Dbałość o miejsce spoczynku dawnych żołnierzy jest potwierdzeniem słów zamieszczonych także na tablicy pamiątkowej „Wieczna chwała bohaterom walki o wolność i niepodległość ojczyzny”.