Tablica pamięci księdza Jerzego Popiełuszki na Cmentarzu Starym w Kielcach

Przy pierwszym wejściu (od strony miasta) na Cmentarzu Starym w Kielcach, na postumencie latarni cmentarnej,  umieszczone zostały  tablice pamiątkowe dedykowane ks. Jerzemu Popiełuszce, bestialsko zamordowanemu kapelanowi „Solidarności”.  Pierwsza z nich posiada motto „Zło zwyciężaj dobrem”, zaś napis  brzmi:

                                                                        Ś.P. Ks. Jerzemu Popiełuszce                                                                            nieustraszonemu w służbie Bogu i Ojczyzny, zamordowanemu 19.10. 1984 roku                                      przez funkcjonariuszy SB w hołdzie – kielczanie

Na tablicy obok znajduje się cytat Karola Wojtyły. Miejsce sprawia wrażenie zaniedbanego, napisy na tablicach są słabo widoczne.