Pomnik Stanisława Staszica przy ul. Jagiellońskiej [Kielce]

Stanisław Staszic związany by z Kielcami przez wiele lat, dlatego jego ślady znajdujemy w wielu punktach miasta (np. pomnik w Parku Miejskim, w Białogonie, tablica na budynku  Muzeum Narodowego, Pałac Biskupów – upamiętniająca AGH, czy na budynku dawnej szkoły przy ulicy ul. Sienkiewicza).  Pomnik, który Wam przedstawiamy usytuowany jest na Czarnowie, stoi  przed budynkiem Zespołem Szkół Zawodowych nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 28 dawne Liceum Poligraficzne, obecnie budynek B Technikum Mechanicznego). Popiersie uczonego znajduje się na czworobocznym postumencie, na którym umieszczono tablicę z nazwiskiem i datą życia.