Pomnik Stefana Żeromskiego przy I LO w Kielcach

Stefan Żeromski to pisarz Kielecczyzny, związany z ziemią nazywaną obecnie Żeromszczyzną i samym miastem Kielce. Tu bowiem pisarz spędził lata szkolne uczęszczając do gimnazjum, tu też odnajdziemy wiele jego śladów.

Kielecka szkoła, do której uczęszczał pisarz przy ul. Krakowskiej (obecnie ul. Jana Pawła II), nazwana została później jego imieniem, w  latach siedemdziesiątych przeniesiono ją do nowego lokum, a w starym budynku  zaczęła funkcjonować Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  to renomowana szkoła średnia. Nowy budynek znajduje się przy ulicy Piotra Ściegiennego, w sąsiedztwie Stadionu Arena Kolporter.

Pomnik pisarza wita wszystkich, którzy wchodzą na teren przyległy szkole i „tonie” w zieleni. Sylwetka młodego pisarza umieszczona jest na betonowym cokole, na którym znajduje się  z napis „Żeromski 1864-1925”.  Autorką pomnika jest rzeźbiarka – Anna Dulny-Perlińska.