Pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu

Twórcami tego pomnika byli dwaj lwowscy rzeźbiarze Leonard Marconi i Antoni Popiel.  Wykonali postać wielkiego wodza już w 1900 roku, ale kontrowersje dotyczące miejsca ustawienia spowodowały, że ponad 20 lat przechowywany był w magazynie. W 1921 roku pomnik stanął na Wawelu, na bastionie króla Władysława IV. Niestety został zniszczony w 1940 roku przez okupanta.  Z inicjatywy mieszkańców Drezna pomnik został zrekonstruowany i 10 sierpnia 1960 roku powrócił do Krakowa jako dar narodu niemieckiego. Warto zaznaczyć, że był to jedyny pomnik „oddany” Polakom przez Niemców.