„Pompea” Anny Frajlich

Współczesne media  serwują odbiorcy obrazy katastrof, kataklizmów, zbrodni, okrucieństwa i często, ludzkiej, wobec nich, bezsilności.

Wszechobecność takich relacji powoduje zobojętnienie wobec ludzkich nieszczęść.

O takim nieszczęściu sprzed wieków opowiada wiersz Anny Frajlich, który każdego czytelnika skłania do refleksji nad losem mieszkańców zniszczonych Pompejów, którzy zasnęli na wieki.

Wiersz składa się z trzech części kompozycyjnych:

  • życie zastygłe w bezruchu,
  • ocalone przerażenie chłopca,
  • bolesne pytania.