Pomyłka

Tadeusz myślał, że owa panna za stołem to dziewica, ale to niestety była Telimena.