Ponieważ [synonimy]

  • Dlatego że.
  • Wskutek.
  • Przez.
  • Dzięki temu.
  • Z tej przyczyny.
  • Gdyż.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]