Ponuro [synonimy]

  • Smutno.
  • Pochmurnie.
  • Pesymistycznie.
  • Posępnie.
  • Czarno.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]