Popielarska Maja

Złośliwość obnaża małych. Siła i mądrość ukryte są w szacunku i pokorze (Maja Popielarska).