Żona modna

Żona Modna – główna bohaterka satyry Ignacego Krasickiego, małżonka pana Piotra, ziemianina, któremu po ślubie „przewraca” całkowicie życie. Wyjątkowa snobka, która przekształca zupełnie dom męża, pozbywając się równie szybko sprzętów, jak i ludzi, wcześniej służących we dworze.

Zadufana, prosta kobieta, bezmyślna naśladowniczka wszystkiego, co zagraniczne.

Cechy krytykowane przez Krasickiego świadczą o upadku tradycji, obyczajów, a są wśród nich ” chciwość, interesowność, bezmyślny snobizm,  egoizm, nieczułość, niemoralność, łamanie zasad wiary katolickiej, cynizm, niegospodarność, brak odpowiedzialności.