Zalewski (doktor)

Zalewski – ojciec Uli Zalewskiej, lekarz, pracujący w Olszynach, bohater trzeciorzędowy z powieści Ten obcy. Kiedy dziewczynka była mała opuścił jej matkę i to rzutuje na wzajemnych stosunkach ojca i córki. Sytuacja zmienia się, kiedy pomaga Zenkowi.