Popiół [symbolika]

 • Wg Biblii popiół na głowie oznacza skruchę, rozpacz i żal.
 • Uznawany jest za symbol żałoby, płaczu, pokuty.
 • Prochy czy popiół, będące szczątkami zmarłych to nędzna reszta po spaleniu, zniszczeniu, nicość.
 • Odrodzić się z popiołów to zaistnieć na nowo, zmartwychwstać, odrodzić się.
 • Obrócić w popiół to zniszczyć, unicestwić.
 • Popiół to symbol śmierci, destrukcji, zagłady i ruiny, destrukcji i marności.
 • Jest także emblematem podstawy i rozwoju nowego życia.
 • Bywa postrzegany jako obraz życia, losu, zmierzającego do swego kresu.
 • Niekiedy wskazuje się, że symbolizuje oczyszczenie i świętość ofiary.
 • Nieraz też jest świadectwem niemocy i utraty, wygaśnięcia sił.
 • Nie zasypiać gruszek w popiele to nie zaniedbywać pilnych spraw, nie spuszczać ich z oka, wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję.

Odniesienia znaleźć można:

 • II Księga Machabejska 13, 7-8.
 • Księga Eklezjastyka 17,30,
 • Księga Hioba 42,6.
 • Ewangelia św. Mateusza 11,21.
 • Proroctwo Izajasza 1, 30-31.
 • Proroctwo Ezechiela 28,18,
 • Sofokles, „Antygona”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • C.K. Norwid, „Tyrtej”.
 • W.L. Anczyc, „Śmierć republikanów”
 • B. Prus, „Lalka”.
 • M. Konopnicka, „mendel Gdański”.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.