„Świt kwietniowy” Juliana Przybosia

 • Wiersz z tomu „Narzędzie ze światła” (1958).
 • Opisuje malarski charakter przedstawianych zdarzeń.
 • Poeta łączy świt kwietniowy z narodzinami dziecka.
 • Narracja pierwszoosobowa, podmiotem lirycznym jest mężczyzna, któremu urodziło się dziecko.
 • Emanuje szczęściem i bardzo przeżywa narodziny potomka.
 • Radość i wzruszenie rodziców maleństwa został pokazana w niezwykle subtelny sposób, poprzez porównanie do drzew tworzących „kołyskę przestrzeni”.
 • Przyroda aktywnie włącza się w ten niezwykły akt „rozpowijania”, jak nazwał narodziny poeta.
 • Jest to neologizm poetycki, korelujący doskonale ze zdrobnieniami „nagusieńkie niemowlątko”.
 • Określa w ten sposób budzenie się nowego życia, podobnego do budzenia każdego nowego dnia.
 • Kreacja świat ujawnia mistrzostwo pióra poety.
 • Wiersz jest zbudowany z 2 strof, w każdej po 6 wersów.
 • Występują rymy żeńskie.