Popod [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
popod przyimek Ciągnął sieć popod lodem.