Poprzez [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
poprzez przyimek Biegli do szkoły poprzez ogródki.