Pośród [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pośród przyimek Pośród warzyw wyrosły kwiaty.