Powyżej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
powyżej przyimek Mam powyżej uszu twoich szlochów.