Portfolio

  • Portfolio to jedna z aktywizujących metod dydaktycznych.
  • Polega na gromadzeniu w teczce materiałów dotyczących określonego zagadnienia w celu ich zaprezentowania innym.
  • Kształci umiejętność segregowania i wartościowania zebranych dokumentów.
  • Istotną cechą tej metody jest interdyscyplinarność.
  • Portfolio umożliwia integrację wiedzy z kilku dziedzin życia.