Porzucać [synonimy]

 • Opuścić.
 • Odejść.
 • Zostawiać.
 • Zaniedbywać.
 • Odstępować.
 • Kończyć.
 • Odwracać się.
 • Wycofywać się.
 • Zamykać.
 • Zrywać.
 • Zwijać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]