Posada [synonimy]

  • Zajęcie.
  • Etat.
  • Służba.
  • Miejsce pracy.
  • Praca.
  • Ranga.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]