Posąg [synonimy]

  • Pomnik.
  • Figura.
  • Rzeźba.
  • Obraz.
  • Popiersie.
  • Monument.
  • Monolit.
  • Statua.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]