Posag [synonimy]

  • Wiano.
  • Wyprawa.
  • Dziedzictwo.
  • Mienie.
  • Majątek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]