Posłanie [synonimy]

  • Legowisko.
  • Leże.
  • Barłóg.
  • Wyro.
  • Łóżko.
  • Bety.
  • Łoże.
  • Posłanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]