Posłuszeństwo [synonimy]

 • Posłuch.
 • Subordynacja.
 • Podporządkowanie.
 • Karność.
 • Kindersztuba.
 • Grzeczność.
 • Pokora.
 • Potulność.
 • Ustępliwość.
 • Wiernopoddańczość.
 • Zdyscyplinowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]