Postać literacka

 • Osoba występująca w świecie przedstawionym jakiegoś dzieła literackiego.
 • Zbudowana bywa z określonego układu motywów podporządkowanych wspólnej zasadzie łączącej.
 • Wspomnianą zasadą mogą być głownie :
  • stereotypy utrwalone w konkretnym gatunku literackim,
  • wzorce postaw zaczerpniętych z życia,
  • doświadczenia autora,
  • ideały wychowawcze propagowane przez twórcę.
 • Zasadniczą postacią literacką w utworze jest jej bohater, którego losy tworzą główny wątek fabuły dzieła.
 • Niższą kategorię osób stanowią postaci uboczne, uczestniczące tylko w niektórych zdarzeniach.
 • Najniższą kategorie postaci literackich tworzą postaci epizodyczne, luźno związane z zasadniczym tematem dzieła i pojawiające sie jedynie w epizodach.
 • W utworach lirycznych postać literacka jest tożsama z podmiotem lirycznym.